Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”.