Zapytanie ofertowe

na zadanie pn. „Zakup dziewięcioosobowego pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej”