Zapytanie ofertowe 01.04.2022r.

Zapytanie ofertowe z dn 06.09.2019r. na zadanie pn. „Zakup dziewięcioosobowego pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej”

Zapytanie ofertowe z dn 26.07.2019r. na zadanie pn. „Zakup dziewięcioosobowego pojazdu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej”