Zakup nowego busa dofinansowany z środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różni między regionami III przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 na wózkach inwalidzkich