Dotacje/Projekty

Dofinansowanie do zadania: „Rekultywacja stawu ogrodowego i likwidacja samosiewów barszczu Sosnowskiego  na terenie przy Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu”